Ukazuj ten, ta, to, ty - PDF

Kód: L06200
165 Kč 184,80 Kč včetně DPH
Skladem (677 ks)

Náš nový produkt UKAZUJ ten, ta, to, ty - V PDF elektronické verzi

Je určen pro děti od 4 let, které mají potíže s jazykovým citem. Jsou to především děti s vývojovou dysfázií, lehkou mentální retardací, sluchovým postižením, ale i děti s opožděným vývojem řeči a dvojjazyčností.

Pomocí tohoto produktu si děti rozvinou jazykový cit a naučí se správně označovat set 48 slov daným ukazovacím zájmenem.

Sada obsahuje 30 karet a je určena pro nácvik tvorby pádových otázek, pro rozvoj slovní zásoby, logického myšlení a jazykových dovedností.

PŘÍPRAVA KARET
Každý list si rozstříhejte na 6 kartiček podle vyznačené linie stříhání. Každá kartička obsahuje hlavní obrázek a vpravo tři malé obrázky. Malé obrázky vpravo logicky souvisejí s hlavním obrázkem. Pod hlavním obrázkem jsou uvedené tři otázky, které napovídají, jak se správně zeptat.

METODIKA
Věk: 5–7 let
1. Pojmenuj hlavní obrázek
Nejprve dítě vedeme k tomu, aby pojmenovalo hlavní obrázek, a my tak měli jistotu, že ho pozná. Např.
Med.
2. Najdi logickou souvislost mezi hlavním obrázkem a třemi malými obrázky
Následně ho vedeme k tomu, aby si všimlo tří malých obrázků vpravo a zkusilo pojmenovat logickou souvislost s hlavním obrázkem. Např. Včela vyrábí med. Včela sbírá med z kytiček. Včela vyrábí med v úlu. Správnou odpověď dítě řekne nebo ji také může označit položením fazolky či připnutím kolíčku na správný obrázek.
3. Odpovídej na otázky
Následně se dítěte ptáme podle uvedených otázek tak, aby mohlo odpovědět pomocí jednotlivých malých obrázků. Např. Otázka KDO? – Kdo vyrábí med? Odpověď: Včela. Nebo otázka Z ČEHO? – Z čeho se vyrábí med? Odpověď: Z nektaru v kytičce.
4. Ptej se
Nyní již dítě dobře zná obrázky a také rozumí otázkám. V posledním kroku ho tedy vedeme k tomu, aby se samo ptalo například dospělého nebo druhého dítěte.