Hádej, co jsem? - PDF

Kód: L05500/PDF
140 Kč 156,80 Kč včetně DPH
Skladem (880 ks)
Varianta

HÁDAT A S CHUTÍ POJMENOVAT NOVÁ SLOVA

Tak by se dala shrnout hra Hádej, co jsem? kterou jsme vytvořili pro ty nejmenší a vyzkoušeli ji s Oliverem, který ji zvládl ve svých 2,5 letech. Ve hře najdete  obrázky, které zobrazují jednoduché zvuky - tzv. zvukomalebná slova. Např. bé, hů, vrr apod. Někdy se stane, že děti na těchto slovech setrvávají a ne ne se pohnout dál. A právě v tom kroku vpřed jim naše hra pomůže. 

POCHOPÍ, ŽE TA SLOVA MAJÍ RŮZNÉ NÁZVY. A že dospěláci používají trochu jiná slova než děti. 

Hravě a jemně se dítě při hře učí JEDNODUCHÉ zvuky nejen poslouchat, ale také PROMĚNIT NA SLOŽITĚJŠÍ VÝRAZY.

Zatímco maminka povídá - např. bébé a drží obrázek ovečky tak, aby na něho dítě nevidělo a k tomu přidá trochu dramatizace, aby byl zvuk pro dítě zajímavější, dítě:

  • SLEDUJE maminky hravý projev
  • POSLOUCHÁ zvuk
  • PŘEMÝŠLÍ nad tím, jaké zvíře tento zvuk dělá
  • PROPOJUJE ve své mysli slyšený jednoduchý zvuk HAF s obtížnějším slovem - vyspělejším POJMEM např. PES
  • A ŘÍKÁ např. PEEES, PROTOŽE VÍ, ŽE HAF TO BÝT JEDNODUŠE NEMŮŽE. Protože tento výraz je již "prozrazen".

Že vám hra přijde těžká? 

No, chce to trochu cviku, ale zvládnou ji děti po třetím roce. Návod na to, jak děti hru naučit krok za krokem najdete nejen níže ve videu, ale také v metodice, která je součástí produktu. 

A k čemu jim bude? 

Lze říci, že se dítě skrze tuto hru učí slyšené / viděné pojmenovat. Stejně jako proměnit jednoduché slovo za obtížnější. Tento proces dítě používá také ve škole.

Např. jednoduché písmenko B musí nejen pojmenovat, ale třeba ho také dále spojit s dalšími písmeny ve složitější slovo. A z jednoduchého B se stane například Banán. Jinými slovy, dítě se učí rozumět principu, že věci mají různé názvy, a že je lze různě zaměňovat a kombinovat. Že jedna věc se dá říct jinak a dítě poznává proces na pozadí jazyka. Začíná o něm přemýšlet. A to je krok, který dítě vede k tzv. metalingvistikým schopnostem - myslet o jazyce znamená rozumět volné vazbě mezi slovy a věcmi, stejně jako zvuky a písmeny. V této schopnosti jsou velmi dobré dvojjazyčné děti, které tento princip volného spojené chápou dříve a rychleji. 

Produkt tedy doporučujeme těm, kteří se tzv. nemůžou přehoupnout z HAF na PES.  :)

Ale také všem dětem, aby si skrze jazyk rozvíjely myšlení a naopak. 

Video ukázka zde. 

Produkt zasíláme ve formátu PDF na Vaši e-mailovou adresu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Hra podporuje dítě v přechodu ze zvukomalebných slov k běžnému pojmenování. Tedy například od slova HÚ ke slovu VLAK. Současně také rozvíjí sluchové vnímání dítěte, sluchovou paměť a sluchovou pozornost. Podporuje přirozený vývoj řeči dítěte.

PŘÍPRAVA KARET

Soubor obsahuje 48 karet se zvukomalebnými slovy. Každý list si rozstříhejte na 12 kartiček podle vyznačené linie stříhání. Každá karta obsahuje jeden obrázek věci či zvířete, které vydávájí zvuk. Zvuk k obrázku je uveden pod obrázkem. Tyto zvuky si můžete obměnit podle svých zvyklostí.

METODIKA

Věk: 2–4 roky

Než začneme hrát, je potřeba nejprve obecné zvuky dítě naučit. Ukazujeme dítěti jednotlivé karty a pojmenováváme je uvedenými zvuky. Následně se ptáme dítěte otázkou CO TO JE? Děti mají za úkol buď udělat zvuk, nebo říct odpovídající slovo. V případě, že již dítě karty zná, můžeme začít hrát.

Pravidla hry:

1. Pověz zvuk – Nejprve dítěti dáme do ruky kartičku a vyzveme ho, aby řeklo, jak zvířátko/věc dělá? Dítě poví HAF a my následně uhádneme, že je to PES. Dítě si může tahat kartičky samo z hromádky karet před sebou a my hádáme, co představuje.

2. Hádej, co jsem? – Vystřídáme se s dítětem. Teď si před sebe rodič položí hromádku karet rubem nahoru. Následně si obrázky tahá tak, aby na ně dítě nevidělo, a udělá zvuk, který k obrázku patří. Dítě má za úkol poznat zvíře nebo věc na obrázku a pojmenovat ho podle vysloveného zvuku.

Ať vám jde logopedie s úsměvem! Martina a Veronika