Počítání - PDF

Kód: L03700
110 Kč 123,20 Kč včetně DPH
Skladem (908 ks)

Sada 75 karet určená k nácviku základních početních představ. Nejprve dítě pracuje se sadou obrázků znázorňujících počet 1 až 5. Tyto obrázky se učí následně spojovat s konkrétním počtem symbolu na kostce a později také s číslem. Následně obrázky vymění zcela za číselné symboly. Pomocí této sady se dítě učí nejen upevnit tvar čísla, obsah čísla, ale také porovnávání množství větší a menší, stejně jako jednoduché počítání do deseti. Sada je vhodná pro děti ve věku od 4,5 do 7 let.

Tento produkt je vhodný i pro slovenský jazyk.

Produkt zasíláme ve formátu PDF na Vaši e-mailovou adresu.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Počet stran 7
Velikost A4
Katalogové číslo l03700

 

PŘÍPRAVA KARET

Každý list si rozstříhejte na 15 karet podle vyznačené linie stříhání. Sada obsahuje kromě obrázků jeden list se šablonou čísel – karty s tečkami, které slouží k určování počtu předmětů na obrázku.

METODIKA

Věk: 4–7 let

Dětem vysvětlíme, že budeme určovat počet obrázků na kartě a přiřazovat do šablony ke stejnému počtu. Nejdříve pojmenujeme obrázky a poté je spočítáme.

  1. Učíme se vnímat počet předmětů na obrázku a jejich tvar – Nejprve učíme dítě vnímat tvar rozmístěných předmětů na kartě. Každé číslo má stejně rozmístěné obrázky. Vybereme tedy např. kartu se symbolem jedné kuličky a k té necháme dítě přikládat všechny “stejné” karty. Tedy ty, na kterých je pouze jeden předmět. Takto pracujeme i s dalšími čísly, vždy pouze na základě podobnosti tvaru.

  2. Přikládáme stejný počet předmětů na kartu – např. fazolky. Dáme dítěti misku s fazolkami a položíme před něho obrázek. Jeho úkolem je položit na každý předmět na obrázku fazolku. Opět vybereme buď jen samé jedničky, nebo můžeme střídat karty s různým počtem. Jak dítě dává fazolku na obrázek, doprovázíme tento pohyb slovem jedna, dva...

  3. Začínáme počítat – do připravené šablony s tečkami vkládáme sadu pěti stejných obrázků. Počítáme jeden, dva, tři a přikládáme ke vzoru teček odpovídající obrázky, např. obrázky kluka.

  4. Spojíme počet se jménem – když už dítě umí počty, postupujeme stejně jako v předchozím bodě a přidáme k počtu také název obrázků. Tím trénujeme použití jmen. Např. jeden kluk, dva kluci, tři kluci, čtyři kluci, pět kluků.

  5. Větší – menší – V tuto chvíli má již dítě poměrně dobrou představu o obsahu čísla. A tak pracujeme na porovnání čísel nebo jen obrázků. K této činnosti můžete použít symboly větší a menší >, <.

  6. Přiřazujeme čísla k obrázkům – v případě, že dítě již zná obsah čísla, můžeme ho učit spojit tuto představu také s konkrétním číslem. Např. 2 – dva kluci. K tomu použijeme karty s čísly. Do šablony s tečkou vložíme nejprve obrázek a vedle něho poté ještě číslo. Ve chvíli, kdy to dětem již jde, přestaneme používat symboly teček a používáme jenom čísla.

  7. Počítáme – k počítání využijeme karty s čísly a symboly plus, mínus. Pokud dítě potřebuje ještě upevňovat obsah čísla, pracujeme s obrázkovými kartami a pro výsledek používáme karty s jablíčky (prázdné kartičky symbolizují nulu).